florencja0110Florencja – miasto narodzin włoskiego renesansu. Miasto, które niegdyś miało gigantyczne znaczenie polityczne i kulturalne, odgrywało wiodącą rolę w Italii. To we Florencji urodziły się tak wybitne postaci jak: Leon Battista Alberti, Sandro Botticelli, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Niccolo Machiavelli, Amerigo Vespucci i wielu, wielu innych. O znaczeniu dla rozwoju europejskiej sztuki świadczą wspaniałe zbiory muzeów Florencji. Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO w roku 1982.

Wszystko to wpływa niestety na popularność wśród turystów, a to z kolei na jakość zwiedzania przypominającą przepychanki w tłumie. Nie można się temu dziwić, stolica Toskanii pełna jest zabytków o zdumiewającej architekturze, pełnej niezwykłych walorów artystycznych.

Historia

W 59 r.p.n.e. na urodzajnym brzegu rzeki Arno, w miejscu istniejącej od prawie tysiąca latflorencja0020 osady nazywanej Florentia, Rzymianie zakładają miasto. Dzięki położeniu przy ważnych szlakach komunikacyjnych miasto od początku znakomicie prosperowało. W VI w. decyzją Dioklecjana Florencja staje się stolicą VII regionu składającego się z Toskanii i Umbrii. Wspólnoty chrześcijańskie powstają tu już w pierwszych wiekach naszej ery, a pod koniec IV w. św. Ambroży założył pierwsze biskupstwo, którego katedrą został kościół św. Wawrzyńca.

florencja0009Upadek cesarstwa i całe wczesne średniowiecze upłynęły pod znakiem walk, grabieży i zniszczeń. W XII w. Florencja staje się wolną komuną miejską, sprawiając ponowny rozwój i nieprzerwaną dominację nad innymi miastami regionu. Dwa kolejne stulecia to okres ekspansji gospodarczej i politycznej zakończony podbojem większości ziem toskańskich. Miastem rządzą cechy zawodowe, a lilia – symbol miasta, odzwierciedla kwitnącą gospodarkę Florencji.

Od początku XIII w. trwa zażarta walka między zwolennikami papieża (gwelfowie) i cesarza (gibelini). W początkach XIV w. stronnictwo gwelfów podzieliło się na białych gwelfów – zwolenników ugody z cesarzem (należał do nich Dante Alighieri), i czarnych – radykalnie antycesarskich. Koniec XIII w. oznaczał również początek rozbudowy i początki władzy ludu. Na ten okres datuje się, zburzony pod koniec XIX w. pierścień murów obronnych.

Wiek XIV to zarówno rozkwit kulturalny miasta i jego prymatu w sztuce jak i klęsk żywiołowych i epidemii dziesiątkujących Florencję.

florencja0003W XV w. na czele rewolty w mieście stanęła rodzina bogatych kupców Medyceuszy i z poparciem innych bogatych rodzin ustanowiła signorię (od wł. signore – pan). W 1434 r. wybrana signora kontrolowana była przez Kosmę Starszego, który przez 20 lat sprawował władzę we Florencji. Dzieło Kosmy, po krótkim okresie rządów syna Piera, kontynuował wnuk – Wawrzyniec Wspaniały.

florencja0095
Benvenuto Cellini, Perseusz z głową Meduzy, Loggia dei Lanzi

W odróżnieniu od swojego skromnego dziadka, lubił otaczać się książęcym przepychem. Brak talentu do interesów wynagrodziły mu wielkie zdolności polityczne. Był przede wszystkim człowiekiem światłym i wykształconym. Skupił wokół siebie ludzi o żywej inteligencji, filozofów, uczonych, artystów. Był to jego największy wkład w rozwój kultury Florencji. Władza Medyceuszy we Florencji trwała z niewielkimi przerwami trzy wieki. Za ich rządów miasto stało się kolebką renesansu i jego największych artystów. Krótki okres zawieszenia rządów Medyceuszy spowodowany był działalnością reformatorską charyzmatycznego przywódcy religijno-politycznego Girolama Savanaroli’ego. Ostatecznie został on spalony na stosie a do władzy wrócili Medyceusze umacniając swoją władzę dzięki dwóm papieżom Medyceuszom a także powinowactwu z rodziną cesarską. W roku 1569 Medyceuszom nadany zostaje tytuł wielkich książąt Toskanii. Dwieście lat później po śmierci ostatniego z rodu, tytuł przechodzi na Habsburgów. Rządząca od teraz dynastia musiała skupić swoje wysiłki na ratowaniu księstwa pogrążonego w poważnym kryzysie gospodarczym.

W roku 1861 Florencja została włączona do nowo utworzonego Królestwa Włoch którego była stolicą w latach 1865-71. Przez ten fakt wyburzono wspomniany wcześniej pierścień murów średniowiecznych, budując w jego miejsce wzorem paryskich bulwarów, pierścienia ulic. Przebito szersze i bardziej proste ulice, zbudowano nowe mosty. Florencja w ciągu kilku dziesięcioleci zmieniła wygląd upodabniając się do innych ówczesnych stolic europejskich, odnosząc jednocześnie rany które nigdy się nie zagoiły.

Informacja turystyczna

Via Cavour 1; tel.:+39 055 290832; e-mail: infoturismo@provincia.fi.it.

Wiele przydatnych informacji łącznie z sekcją dla turystów niepełnosprawnych: www.firenzeturismo.it

Elektroniczne przewodniki po mieście można wypożyczyć przy Via delle Farine 2; www.audioguide.it

1248 KOMENTARZE

Comments are closed.