Najważniejszym  momentem przełomowym rozdzielającym wyraźnie różniące się etapy historii Austrii był rok 1918, w którym wielowiekowa monarchia ustąpiła miejsca republice i opuściła dziejową scenę. Odtąd już republika i kraje które uzyskały niepodległość same kształtowały własną historię.

800 Koronacja Karola Wielkiego na cesarza.

996 W dokumentach pojawia się nazwa Ostarrichi. Od niej pochodzi dzisiejsza nazwa Austrii – Österreich.

1156 Babenbergowie otrzymują tytuł książęcy i przenoszą swą siedzibę do Wiednia.

1236 Wiedeń na kilka lat zyskuje status wolnego miasta Rzeszy.

1493–1519 Za panowania Maksymiliana I, w 1512 r. rodzi się koncepcja Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. W 1517 Marcin Luter ogłasza swoje tezy.

1519–1556 Panowanie Karola V. Imperium habsburskie obejmuje wówczas największy obszar w dziejach dynastii, sięgając od Hiszpanii przez Niderlandy, po północne Włochy i Węgry.

1553–1564 Rządy sprawuje Ferdynand I, który jako pierwszy z dynastii zasiada na tronach czeskim i węgierskim. Cesarstwo w ten sposób przekształca się z austriackiego w austro–węgierskie.

1618–1648 Wojna trzydziestoletnia, Habsburgowie tracą trony czeski i węgierski.

13124764_10207942357210973_3317985687717987589_n
Jan Sobieski pod Wiedniem Jana Matejki Zdjęcie zrobione w Muzeach Watykańskich

1683 Turcy oblegają Wiedeń. Na pomoc przybywają wojska polskie pod wodzą Jana III Sobieskiego i niemieckie pod dowództwem księcia Lotaryngii (odsiecz wiedeńska)

1712–1740 Karol VI aby zapewnić sukcesję swojej córce, wydaje 1713 r. akt zwany sankcją pragmatyczną w którym ogłoszono, że posiadłości Habsburgów będą niepodzielne oraz mogą być dziedziczone przez kobiety.

1740–1780 Cesarzowa Maria Teresa reformuje swoje państwo.

1792–1835 Franciszek II w 1809 r., po klęsce pod Wagram podpisuje pokój na mocy którego Austria staje się wasalnym państwem Francji.

1815 Kongres wiedeński prowadzi do wzmocnienia pozycji cesarza i odzyskania części utraconych terytoriów.

1815–1848 Vormärz ponad 30 lat stabilizacji i dobrobytu przerwanego Wiosną Ludów.

1914 Arcyksiążę Franciszek Ferdynand przyjeżdża do Sarajewa, gdzie zostaje zamordowany. Wybucha I wojna światowa.

1916–1918 Rządzi ostatni cesarz Karol I

1918 Proklamowanie republiki w Wiedniu.

1938 Anschluss włączenie Austrii do Niemiec.

1945 Armia Czerwona odbija Wiedeń z rąk hitlerowskich.

1945–1955 Kraje alianckie dzielą Austrię i Wiedeń na strefy okupacyjne.

1953 Zostaje rozegrany pierwszy Turniej Czterech Skoczni.

1955 Wycofują się wojska rosyjskie. Austria staje się członkiem ONZ. Parlament przyjmuje ustawę o neutralności.

1995 Austria staje się członkiem Unii Europejskiej

2008 Austria jest współgospodarzem Mistrzostw Europy 2008 w piłce nożnej.

550 KOMENTARZE

Comments are closed.